Podsumowanie 2023 roku w CleverStaff: jeszcze więcej możliwości dla rekrutera

Podsumujmy rok 2023! Poza kolejnymi 12 miesiącami funkcjonowanie, które były pełne wyzwań, CleverStaff wprowadził też wiele aktualizacji. Prezentujemy najlepsze nowe możliwości systemu, które z pewnością usprawnią pracę rekrutera.

Szablony listów i nowe czynności automatyczne

Pierwszą potężną aktualizacją CleverStaff w 2023 roku było wprowadzenie szablonów listów oraz możliwości automatycznego wysyłania listów i testów na etapach w „Ofertach pracy”. W „Ustawieniach” pojawiła się nowa zakładka „Szablony listów”, która zawiera szablony stworzone przez użytkownika i te już obecne w systemie.

Te szablony można wykorzystywać podczas wysyłania zwykłych listów do kandydatów, a także wiadomości przy przenoszeniu kandydatów na takie etapy, jak: „Rozmowa kwalifikacyjna” i „Oferta”. Ponadto w CleverStaff pojawiła się możliwość ustawienia na każdym etapie oferty pracy automatycznego wysyłania listu lub testu. To znacznie oszczędza czas każdego dnia, pozwalając na szybkie pokonywanie rutyny.

Administrator i Rekruterzy, którym przyznał on uprawnienia, mogą pracować z szablonami listów, usuwać je oraz edytować czynności automatyczne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Dashboard z kluczowymi wskaźnikami

Otwierając zakładkę „Monitorowanie” w rozdziale „Organizer”, można zobaczyć informacyjny dashboard, za pomocą którego odbywa się obliczanie głównych roboczych wskaźników.

Dashboard pokazuje aktualny stan zadań: bieżącą liczbę ofert pracy w statusach „Otwarta” i „W pracy”, średni czas ich zamknięcia, liczbę zaplanowanych rozmów kwalifikacyjnych we wszystkich kontach użytkowników.

W dolnej części znajdują się wskaźniki, do których można zastosować filtr czasowy i filtr według ofert pracy.

Nasi programiści planują rozwijać dashboard też w przyszłości – z czasem pojawią się nowe dodatkowe metryki. Więcej można przeczytać tutaj.

GDPR

GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) to regulamin dotyczący ochrony danych, który obowiązuje w ramach prawodawstwa UE w granicach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W CleverStaff już wcześniej istniała możliwość wysyłania kandydatowi zapytania o wykorzystanie jego danych osobowych, ale w 2023 roku programiści znacznie ją rozszerzyli. W tym celu utworzono osobne miejsce w Ustawieniach, gdzie umieszczono wszystkie opcje związane z GDPR.

Teraz użytkownik może włączać i wyłączać automatyczne wysyłanie zapytania GDPR przy dodawaniu kandydata do bazy, ustawiać przypomnienia, jeśli odpowiedź na zapytanie nie została udzielona przez kandydata, wyświetlać listę kandydatów, ustawiać przypomnienia o wygaśnięciu zgody itd.

Tablica Kanban: nowe możliwości

Programiści CleverStaff dodali nowy typ wyświetlania kandydatów w zakładce „Oferty pracy” – w postaci tablicy Kanban.

Teraz kandydaci nie są wyświetlani w postaci tabeli, a w formie kartek. Na tych kartkach są widoczne wszystkie ważne informacje dotyczące kandydata: imię i nazwisko, zdjęcie, stanowisko, ocena itp. Kartkę kandydata można przesuwać etapami, trzymając kursor na karcie i „przenosząc” ją na odpowiedni etap.

Zieloną ramką są oznaczani kandydaci, którzy znajdują się w Twojej strefie odpowiedzialności.

To wszystko znacznie ułatwia pracę z informacjami w procesie rekrutacji i pozwala na wygodniejsze zarządzanie kandydatami na różnych etapach.

Polski interfejs

W połowie roku, w odpowiedzi na życzenia partnerów, specjalnie dla klientów CleverStaff w Polsce został zaimplementowany interfejs w języku polskim. Mamy nadzieję, że język ojczysty znacznie ułatwi pracę w systemie polskim rekruterom.

Zaktualizowany raport z oferty pracy

W 2023 roku zaktualizowaliśmy raport z oferty pracy, dodając do niego histogram etapów oraz średni czas przebywania kandydatów na każdym z nich.

Wyjątkową cechą tego histogramu jest to, że na etapach są wyświetlani tylko ci kandydaci, którzy faktycznie zostali na nie przeniesieni. Oznacza to, że jeśli użytkownik przeniósł kandydatów, „przeskakując” kilka etapów, to na nich w histogramie ci kandydaci nie będą wyświetlani, w przeciwieństwie do lejka w tym samym raporcie.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwi analizę konwersji i lejka oferty pracy w jednym raporcie.

Integracja z BambooHR

CleverStaff zaimplementował integrację z BambooHR. Teraz można przenosić zatrudnionych kandydatów do zintegrowanego konta BambooHR w sposób automatyczny lub ręczny, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na profilu kandydata.

Podłączenia konta BambooHR w sekcji „Integracje” może dokonać Administrator. O tym, jak to zrobić, a także o innych użytecznych możliwościach tej edycji naszego oprogramowania, pisaliśmy tutaj.

Nowy typ autoryzacji – SAML

Do grudnia 2023 roku w CleverStaff istniały 3 typy autoryzacji – standardowa przez login/hasło, a także przez konto Facebook lub Google.

Specjalnie dla dużych klientów korporacyjnych ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zarządzania dostępami, dodaliśmy 4 typ – SAML (Security Assertion Markup Language).

SAML to standard uwierzytelniania, dzięki któremu użytkownicy uzyskują dostęp do kilku serwisów z jednego konta, wpisując dane logowania tylko raz.

Mówiąc prościej, użytkownik do logowania w CleverStaff nie będzie używał własnych danych osobowych (loginu i hasła), ale jednego korporacyjnego konta. Z jednej strony, jest to bardzo wygodne w odniesieniu do pracy zespołowej, zaś z drugiej – bezpieczne i kontrolowane. Więcej o SAML możesz przeczytać tutaj.

Spodziewamy się, że opracowane przez nas nowe rozwiązania zastosowane w systemie ułatwią i usprawnią Twoją pracę! Nadal będziemy ciężko pracować – dla Was!