Szablony listów i nowe funkcje do automatycznego wysyłania listów i testów

Prezentujemy pierwszą dużą aktualizację CleverStaff 2023 roku: szablony listów i możliwość ustawiania automatycznego wysyłanie listów, a także testów dla odpowiednich etapów w zakładce “Wakaty”.

Zatem o wszystkim po kolei!

W „Ustawieniach” konta pojawiła się nowa zakładka „Szablony listów”. Znajdują się w niej 2 rodzaje szablonów: Twoje osobiste i ogólne – dla całego konta. Osobiste typy szablonów są dostępne wyłącznie dla Ciebie, natomiast z ogólnych mogą korzystać wszyscy użytkownicy, którzy posiadają dostęp do Twojego konta.

Szablony ogólne mogą być edytowane przez Administratora oraz Rekruterów, którzy otrzymali taki dostęp od „Administratora” w ustawieniach.

Chcemy zwrócić uwagę na to, że te elementy (na przykład, imię i nazwisko kandydata – [[full name]]), które podałeś w szablonie, nadal będą pracować. Takie szablony możesz wykorzystywać wysyłając kandydatom zwykłe e-maile, a także do wysyłania listów na temat przeniesienia kandydatów na nowe etapy procesu rekrutacyjnego, na przykład “Rozmowa kwalifikacyjna” lub “Oferta”.

W CleverStaff pojawiła się też możliwość ustawienia na dowolnym etapie wakatu automatycznego wysłania listu lub tekstu.

Jak to działa? W ustawieniach etapów w „Wakatach” (w miejscu, gdzie zmienia się kolejność etapów, do wakatu tworzone i dodawane są nowe etapy) wybierasz etap, który Cię interesuje, a następnie przechodzisz do jego edycji. W oknie edycji zaznacz, czy chcesz dodać wysłanie listu czy testu (możesz wybrać obydwie opcje), następnie wybierz szablon listu i testu, które chcesz wysłać. Ostatnią rzeczą do wyboru jest to, kiedy dokładnie po przejściu kandydata na konkretny etap trzeba wysłać list lub test. To wszystko! Zapisujemy zmiany w oknie edycji, po czym do wszystkich kandydatów, którzy zostaną przeniesieni do tego etapu, zostanie wysłane pismo lub test.

Te automatyczne akcje mogą być instalowane, usuwane i edytowane przez Administratora oraz Rekruterów, którym Administrator nadał taki dostęp w ustawieniach.

Jesteśmy pewni, że te aktualizacje będą dla Was przydatne i znacznie ułatwią komunikację z kandydatami 🙂