Integracja z BambooHR: od teraz masz dostęp do łatwego przenoszenia kandydatów!

Drodzy, znów wracamy do Was z dobrymi wieściami: CleverStaff zaimplementował integrację ze znanym systemem dla branży HR – BambooHR. Ta integracja umożliwi przenoszenie zatrudnionych kandydatów do Waszego zintegrowanego konta BambooHR w sposób automatyczny lub ręczny, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na profilu kandydata.

Swoje konto BambooHR można połączyć w sekcji Integracje, ale trzeba zwrócić uwagę: może to zrobić tylko użytkownik w roli Administratora. W tym celu trzeba będzie wprowadzić tylko dwa pola: My Company oraz API Key.

My Company – to subdomena, która jest używana do dostępu do Twojego konta (jeżeli logujesz się do BambooHR poprzez adres https://mycompany.bamboohr.com, to subdomena to “mycompany”. Na przykład https://cleverstaff.bamboohr.com/, wówczas w polu My Company, należy podać cleverstaff).

Z kolei API Key – to klucz, który trzeba stworzyć w swoim koncie BambooHR. Aby wygenerować klucz API, należy zalogować się do systemu i kliknąć w swoje imię widniejące w prawym górnym rogu każdej strony, aby móc dostać się do kontekstowego menu użytkownika (w BambooHR). Jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, w tym menu będzie opcja API-klucze do przejścia na odpowiednią stronę.

W procesie integracji będziecie musiał także wybrać, w jaki sposób kandydaci będą przenoszeni do BambooHR: automatycznie czy ręcznie. Te typy łączy to, że w obu przypadkach jest możliwe przekazanie tylko kandydatów o statusie Nasz pracownik. W przypadku typu automatycznego, jak tylko zostanie zmieniony status kandydata na Nasz pracownik, od razu zostanie przekazany do BambooHR. W przypadku typu ręcznego, należy zmienić status kandydata na Nasz pracownik, a następnie nacisnąć na odpowiedni przycisk, który pojawi się poniżej.

CleverStaff życzy Wam produktywnej pracy!