Zdrowie mentalne pracowników w branży Human Resources 2024: wyniki ankiety

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r. Zwraca ono uwagę uczestników na ich własny stan emocjonalny, a także sytuację emocjonalną, która panuje w ich firmie, pomaga w identyfikacji zagrożeń i problemów oraz motywuje do zastanowienia się nad tym, jak poprawić własną kulturę zarządzania emocjami i sprawić, by praca i komunikacja ze współpracownikami stały się przyjemniejsze.

Tło badań

Około roku temu natknęliśmy się na amerykańskie badanie dotyczące zdrowia mentalnego specjalistów pracujących w branży Human Resources. Jego wyniki okazały się być bardzo interesujące, a dodatkowo zwróciły uwagę rekruterów, HR-owców i pracodawców na problemy i zagrożenia związane z ich stanami emocjonalnymi, jednocześnie wskazując na możliwe przyczyny ich wystąpienia. Wyniki tego badania pokazały również, co motywuje rekruterów, HR-owców, jak i czego im brakuje ze strony kadry zarządczej i w oprogramowaniu, jakie jest ryzyko wypalenia zawodowego lub zwolnienia, a ponadto, co jest przez nich najbardziej cenione.

Postanowiliśmy zrealizować podobne badanie w krajach, gdzie działa firma CleverStaff. W Polsce współautorką badania została Joanna Urbańska, czołowy ekspert ds. rekrutacji i nasz partner.

O ankietowaniu

W ankiecie wzięło udział 376 polskich specjalistów z branży Human Resources. Pośród nich byli: sourcerzy, rekruterzy, managerowie HR, HRD oraz właściciele biznesów. Gromadzenie danych trwało łącznie od końca listopada 2023 r. do stycznia 2024 r.

Ankieta składała się z 3. kluczowych bloków, obejmujących ogólne kwestie związane z wykonywanym zawodem (poziom obciążenia, aspekty pracy), problematykę rutynowych procesów, a także kwestie automatyzacji, powody występowania stresu i wypalenia.

W ramach każdego spośród bloków respondentom zaproponowano kilka pytań. Zostały opracowane wspólnie z psychologiem, który specjalizuje się w problemach wypalenia zawodowego oraz relacjach zespołowych. To on pomógł w ułożeniu pytań do ankiety w taki sposób, by pozwalały na ustalenie cech stanu emocjonalnego i powodów jego wystąpienia.

Umożliwiło to zgromadzenie wielu dogłębnych faktów, które wydobyły na powierzchnię subtelne markery, znacząco wpływające na efektywność specjalisty HR, jego satysfakcję lub niezadowolenie z pracy, a ostatecznie na poczucie szczęścia w zawodzie.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły nam na przeanalizowanie i zidentyfikowanie szeregu czynników, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mentalne specjalistów z branży Human Resources. Pośród nich są:

  • przeciętny poziom obciążenia pracą w ciągu miesiąca;
  • codzienne zadania, które zajmują najwięcej czasu;
  • rola profesjonalnego oprogramowania rekrutacyjnego w codziennej pracy i wymagania wobec niego;
  • czynniki, które podnoszą wydajność pracy;
  • pozytywne i negatywne aspekty wpływające na stan emocjonalny;
  • relacje z zespołem i kierownictwem;
  • poziom satysfakcji z pracy.

Spodziewamy się, że zaprezentowane informacje pomogą czytelnikom zwrócić uwagę na własny stan emocjonalny, a także na ten panujący w firmie oraz zawodzie. Ponadto powinny być pomocne w poruszaniu kwestii tego, jak poprawić komfort emocjonalny w relacji ze współpracownikami i klientami, a także zrozumieniu, w jakich aspektach warto nauczyć się lepiej zarządzać emocjami.

Z wynikami badania można się zapoznać, przechodząc pod link.