Test „Czy przechodzisz wypalenie zawodowe?”

Diagnostyka wypalenia zawodowego (Ch. Maslach, S. Jackson)

Proszę odpowiedzieć, jak często odczuwasz emocje wymienione w każdym z punktów kwestionariusza. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad odpowiedziami, odpowiadaj kierując się pierwszym wrażeniem.

Odpowiedzi badanego są oceniane:

 • 0 punktów – nigdy,
 • 1 punkt – bardzo rzadko,
 • 3 punkty – czasami,
 • 4 punkty – często,
 • 5 punktów – bardzo często,
 • 6 punktów – codziennie.

Oceń stwierdzenia:

 1. Czuję się emocjonalnie wyczerpany.
 2. Po pracy czuję się jak „wyciśnięta cytryna”.
 3. Rano czuję się zmęczony i nie mam chęci do pracy.
 4.  Dobrze rozumiem, co czują moi podwładni i koledzy, staram się to uwzględnić w interesie firmy.
 5.  Czuję, że niektórych podwładnych i kolegów traktuję przedmiotowo (bez wyrażania ciepła i sympatii).
 6.  Po pracy chcę się na jakiś czas odizolować od wszystkiego i wszystkich.
 7.  Potrafię znaleźć właściwe rozwiązanie w konfliktowych sytuacjach, które pojawiają się podczas rozmów z kolegami.
 8.  Czuję przygnębienie i apatię.
 9.  Jestem przekonany, że moja praca jest potrzebna ludziom.
 10.  Ostatnio stałem się bardziej „zimny” wobec ludzi, z którymi pracuję.
 11.  Zauważam, że moja praca czyni mnie okrutnym.
 12.  Mam wiele planów na przyszłość i wierzę w ich realizację.
 13.  Moja praca coraz bardziej mnie rozczarowuje.
 14.  Wydaje mi się, że pracuję zbyt dużo.
 15.  Zdarza mi się, że jest mi naprawdę obojętne, co dzieje się z niektórymi moimi podwładnymi i kolegami.
 16.  Chciałbym się odizolować i odpocząć od wszystkiego i wszystkich.
 17.  Łatwo potrafię stworzyć atmosferę życzliwości i współpracy w zespole.
 18.  Podczas pracy czuję przyjemne ożywienie.
 19.  Dzięki mojej pracy zrobiłem już wiele naprawdę wartościowego w życiu.
 20.  Czuję obojętność i utratę zainteresowania tym, co mnie wcześniej cieszyło w mojej pracy.
 21.  W pracy umiem radzić sobie z emocjonalnymi problemami.
 22.  Ostatnio wydaje mi się, że moi koledzy i podwładni coraz częściej nakładają na mnie ciężar swoich problemów i obowiązków.

Analiza wyników i ich interpretacja:

Kwestionariusz składa się z 3 skal: „wyczerpanie emocjonalne” (9 stwierdzeń), „depersonalizacja” (5 stwierdzeń) i „zmniejszenie osiągnięć osobistych” (8 stwierdzeń).

 • „Wyczerpanie emocjonalne” – odpowiedzi: „tak” w punktach: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (maksymalna suma punktów – 54).
 • „Depersonalizacja” – odpowiedzi: „tak” w punktach: 5, 10, 11, 15, 22 (maksymalna suma punktów – 30).
 • „Zmniejszenie osiągnięć osobistych” – odpowiedzi: „tak” w punktach: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (maksymalna suma punktów – 48). Im większa suma punktów w pierwszej i drugiej skali, tym bardziej są wyrażone różne aspekty „wypalenia” u badanego. Im mniejsza suma punktów w trzeciej skali, tym mniejsze jest „wypalenie zawodowe”.

Interpretacja wyników jest dokonywana poprzez porównanie uzyskanych ocen dla każdej z podskal z wartościami średnimi w badanej grupie lub z danymi demograficznymi przedstawionymi poniżej w tabeli.

Poziomy wypalenia:

Test udostępniony dzięki uprzejmości Centrum Psychologicznego „Bez Paniki”.