Rekruter – kto to jest?

rekruter kto to

Pracownicy – to główny zasób każdej korporacji. Od ich skoordynowanej pracy zależy sukces prowadzenia biznesu. Znalezienie i wybór najlepszych jest skomplikowanym zadaniem. W związku z tym zawód rekrutera charakteryzuje się coraz większym poziomem aktualności.

Wykwalifikowany specjalista w zakresie wyboru kadry jest w stanie zbudować idealny zespół, łącząc pracowników i wykonywane przez nich zadania niczym skomplikowane puzzle, co z kolei powoduje osiągnięcie sukcesu na rzecz korporacji.

Kim jest zatem rekruter i co to jest rekrutacja pracowników, jakie są zadania rekrutera personelu i co należy zrobić, aby nim zostać?

Rekrutacja – trochę historii

Rekrutacja – z j. franc. recruter – zatrudniać, wynajmować. Wcześniej osoby, które rozpoczynały swoją służbę w wojsku nazywano rekrutami. Cesarzy tworzyli armie szukając nowych rekrutów z perspektywami przez bardziej doświadczonych wojowników, tak zwanych rekruterów. Ich zadaniem było uzupełnianie i wymiana personelu.

gladiator

Rekrutacja w starożytnym Rzymie (z filmu “Gladiator”)

Historia jest bogata we wzmianki, mówiące o tym, jak Juliusz Cezar podpisał rozporządzenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia pieniężnego każdemu żołnierzowi, który przyprowadzi ze sobą do wojska jeszcze jednego rekruta.

W starożytnej Grecji, ze względu na występowanie stałych konfliktów, dowódcy musieli w celu poszukiwania nowych żołnierzy wysyłać rekruterów do dalekich osad. Ci z kolei najbardziej zdolnym rekrutom obiecywali wysokie honorarium/żołd.

Już po II wojnie światowej pojawił się nowy zawód – headhuntera. Wielkie korporacje amerykańskie specjalizujące się w poszukiwaniu personelu rozpoczęły stosowanie rekrutacji w formie “polowania”. Działało to w sposób następujący: po przeprowadzeniu obserwacji najlepszym specjalistom proponowano bardziej korzystne warunki w formie oferty…

Rekruter dzisiaj – kim jest?

Obecnie praca rekrutera nie zmieniła się w sposób istotny w porównaniu z wcześniejszymi czasami, ale teraz ci pracownicy zapraszają nie tylko do pracy w wojsku, ale i do biur, gabinetów itp. Rekruterzy poszukują też fachowców do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Rekrutacja – jest to praca polegająca na wyborze i eliminacji personelu, natomiast rekruter – jest to osoba, która ponosi odpowiedzialność za poszukiwanie odpowiednich specjalistów.

rekruterzy

Szukając pracy i wybierając dla siebie korporację kandydat zawsze ma rozmowę z przedstawicielem działu rekrutacyjnego. Taki manager ds. rekrutacji eliminuje lub odwrotnie – daje zielone światło w zależności od pewnych poszukiwanych wskaźników i posiadanych cech przez kandydata.

Dlaczego praca rekrutera i pracownika HR to nie to samo?

Rekruterzy są często myleni w świadomości ludzi z HR managerami. Tłumaczy się to w ten sposób, że rekrutacja początkowo była częścią pracy działów HR. Jednak aktualnie wybór personelu do organizacji wiąże się już z formą oddzielnego niezależnego zawodu. Tak więc w niektórych korporacjach pracownik HR może pełnić funkcję specjalisty ds. rekrutacji, ale przede wszystkim będzie się on także koncentrował na następujących zadaniach: przystosowanie, szkolenia i zwiększenie motywacji pracowników.

Jakie obowiązki wykonuje rekruter?

 • Opracowanie strategii: w oparciu o zadania postawione przez kierownictwo lub klienta manager ds. wyboru personelu opracowuje plan poszukiwania i portret idealnego kandydata.
 • Tworzenie karty/mapy poszukiwań: monitoring źródeł, przygotowanie oferty, umieszczenie ogłoszenia wakatowego.
 • Analiza CV i wyznaczenie grona kandydatów.
 • Wstępna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem przez telefon.
 • Główny wywiad – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, ocena zawodowych i osobistych zdolności, testowanie.
 • Uzgodnienia dotyczące kandydatur z klientem lub kierownikiem, wybór priorytetowych i drugorzędnych kandydatów do objęcia stanowiska.
 • Uzgodnienie warunków. Rekruter sporządza ofertę (propozycję o pracy) dla kandydata w przypadku występowania zgody dotyczącej zatrudnienia. W sytuacji nieosiągnięcia celów w zakresie negocjacji, specjalista ds. rekrutacji personelu przechodzi do kandydatów rezerwowych.

rekrutant

Zatem rekruter jest bezpośrednio skupiony na doborze specjalisty, uzgodnieniu jego kandydatury z pracodawcami i omówieniu z kandydatem warunków, na których ten zostanie zatrudniony.

Dlaczego rekruterzy są cenni dla świata biznesu?

Im wyższa jest kwalifikacja pracowników, tym większa jest wiarygodność odniesienia sukcesu w firmie, dla której pracują. Rola rekrutera polega na tym, aby znaleźć akurat takie osoby, które spełniają następujące wymagania:

 • wykonują swoje funkcje na najwyższym poziomie;
 • charakteryzują się komunikatywnością i odpornością na stres;
 • są w stanie w sposób naturalny przystosować się i pracować w zespole;
 • są zainteresowani pracą akurat w tej korporacji;
 • akceptują warunki, które proponuje korporacja.

zawód rekruter

W przypadku, gdy pracownik ds. rekrutacji jest w stanie znaleźć taką osobę, jego znaczenie na rzecz korporacji jest olbrzymie. W związku z tym może otrzymywać bardzo wysokie wynagrodzenie, a także rozmaite bonusy za pomyślnie prowadzony proces zatrudnienia.

Na czym polegają zalety pracy jako rekruter?

Dla biznesu bardzo znaczący są ci fachowcy, którzy umieją znajdować najbardziej efektywnych pracowników. Korporacje są gotowe walczyć o takich rekruterów. W tym samym czasie obserwuje się też na rynku wzrost konkurencji, o ile praca ta charakteryzuje się występowaniem całego szeregu zalet, na przykład:

 • wysokie wynagrodzenie. W przypadku, gdy rekruter ma bogate doświadczenie i zróżnicowane umiejętności, może liczyć na atrakcyjne warunki. Według danych Work.ua w Kijowie średnie zarobki rekrutera wynoszą około 17500 uah miesięcznie;
 • praca z ludźmi. W przypadku, gdy rekruter lubi kontaktować się i negocjować z nieznajomymi osobami, osiągając cel już po 2-3 kontaktach, taka praca jest dla niego jak najbardziej odpowiednia;
 • opcja pracy zdalnej. Korporacje nie zawsze posiadają dział rekrutacyjny personelu. Częściej rekruterzy funkcjonują na zasadzie pracy zdalnej – jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które nie lubią spędzać całego dnia przy biurku;
 • opcja równoczesnej pracy na rzecz kilku klientów. Większość rekruterów poszukuje pracowników jednocześnie na rzecz kilku korporacji, zarabiając w ten sposób o wiele więcej, niż w przypadku obsługiwania jednego pracodawcy;
 • możliwość bycia twarzą korporacji. Manager ds. zatrudnienia wywiera pierwsze wrażenie na kandydacie na temat danej firmy, dlatego jest w praktyce wizytówką danej marki.

rekruter obowiązki

Nie mniej ważne jest usłyszenie podziękowań od kierownika lub klienta, który otrzymał naprawdę wartościowego pracownika. Tak samo jak od kandydata, który dzięki Twojej opinii otrzymał interesującą dla niego pracę. Być może zrobi karierę, otrzyma awans w postaci kierowniczego stanowiska, a wszystko to dzięki temu, że pewnego razu  rekruter wybrał jego CV i zaprosił go na rozmowę.

Jakie cechy powinien posiadać rekruter?

Aby otrzymać awans na stanowisku rekrutera należy posiadać następujące specyficzne cechy i nawyki:

 • punktualność i pracowitość. Dla rekrutera deadliny są zwyczajnym zjawiskiem, a więc należy być przygotowanym na to, aby znaczną ilość pracy wykonywać w krótkich terminach;
 • odporność na stres. Tego typu praca charakteryzuje się poważnymi obciążeniami pod względem psychologicznym. Klient zazwyczaj potrzebuje nowego pracownika w jak najkrótszym terminie, natomiast kandydaci nie zawsze są gotowi na zmianę miejsca pracy od kolejnego dnia. Ponadto nie zawsze można szybko znaleźć najbardziej optymalne kandydatury, zdarza się, że poszukiwania trwają kilka miesięcy;
 • zdolność do uczenia się. Rekruter powinien ciągle się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Można nawet tworzyć autorskie metody w zakresie zawodowego doboru personelu;
 • komunikatywność. Praca rekrutera wymaga ciągłego pozostawania w kontakcie z klientem, kandydatami i z własnym zespołem;
 • umiejętności w zakresie przekonywania. Rekruter powinien umieć przekonać klienta, że konkretny kandydat spełnia wszystkie wymagania, a kandydata – że dana korporacja i warunki, które oferuje są na najwyższym poziomie;
 • umiejętność analizowania. Aby wybór personelu był skuteczny, rekruter powinien ciągle przeprowadzać monitoring zasobów i analizowanie kandydatów, w tym też w zakresie zgodności ich zawodowych i osobistych cech w odniesieniu do wymagań pracodawcy itd.;
 • najważniejszą cechą rekrutera jest nietypowy i nieszablonowy sposób myślenia. W przypadku, gdy ta umiejętność występuje u danej osoby, praca rekrutera będzie charakteryzowała się osiąganiem sukcesów zawodowych.

co robi rekruter

Jakie wykształcenie powinien posiadać rekruter?

Przeważnie rekruterzy posiadają wyższe wykształcenie w następujących dziedzinach:

 • psychologia;
 • zarządzanie;
 • zarządzanie personelem;
 • dziennikarstwo;
 • reklama i PR.

Dostępne są także specjalne kursy, które można odbyć i otrzymać w efekcie odpowiedni certyfikat. Wielu firm uważa, że posiadanie takiego dokumentu jest mile widziane.

5 przyzwyczajeń pomyślnie działającego rekrutera

Proponujemy kilka łatwych zasad, które mogą uczynić pracę rekrutera łatwiejszą i skuteczniejszą.

 1. Indywidualne podejście wobec każdego kandydata. Stosowanie szablonu w czasie kontaktowania się z kandydatem nie zaowocuje oczekiwanymi wynikami. Oznacza to, że należy stworzyć swój własny styl i znaleźć indywidualne podejście do każdej osoby.
 2. Dokładny plan dnia pracy. Nawet, gdy dysponuje się dobrą pamięcią nie można pamiętać o wszystkich zadaniach. Oznacza to, że należy planować swój dzień o wiele wcześniej, a pomoże w tym prowadzenie organizera z zadaniami i terminami.
 3. Automatyzacja rutyny. Praca managera ds. personelu charakteryzuje się występowaniem dużej ilości pracy rutynowej. Niekoniecznie zadania należy wykonywać w sposób ręczny. Stosowanie specjalnego oprogramowania umożliwi wprowadzenie ułatwień w pracy przy pomocy automatyzacji niektórych zadań. Tutaj z pomocą przychodzi CleverStaff. Stosowanie tego oprogramowania umożliwi rekruterowi oszczędzanie czasu w ilości od 10 tygodni czasu roboczego rocznie.
 4. Monitoring wyników. Efekty pracy należy badać codziennie, aby osiągnąć lepsze wskaźniki. Przy pomocy środków analitycznych łatwiejsze będzie zrozumienie, która strategia wyboru i eliminacji kadry charakteryzuje się skutecznością, a która – nie.
 5. Patrzenie w przyszłość. Ważne jest myśleć nie tylko o bieżących wakatach, ale i o wystąpieniu przyszłych potrzeb. Spowoduje to stworzenie baz kandydatów z perspektywami na przyszłość. Osoby znajdujące się w takiej bazie mogą być potrzebne klientom w najbliższych miesiącach.

We współczesnej rekrutacji nie trzeba się bać eksperymentów. Dobry specjalista poszukuje nowych możliwości w zakresie znajdowania kandydatów, opracowuje w związku z tym własne, nietypowe rozwiązania i łatwo komunikuje się z ludźmi. W przypadku, gdy to wszystko działa – praca rekrutera staje się powołaniem.

woman and man

Jesteś niespodziewanie po raz pierwszy w naszym blogu? CleverStaff – to ukraiński innowacyjny system internetowej rekrutacji, optymalizujący kluczowe procesy rekrutacyjne i zwiększający skuteczność zatrudnianych specjalistów. Oprogramowanie jest obecnie stosowane już w ponad 30 krajach: w Ukrainie, Wielkiej Brytani, USA, Szwajcarii i innych. System udzielił już wsparcia rekruterom w zakresie wyszukania ponad 4 milionów kandydatów. Informacje na temat wszystkich możliwości CleverStaff i doskonalenia procesów rekrutacyjnych w organizacji można znaleźć tutaj.

FAQ

Czy można zostać rekruterem bez posiadania doświadczenia zawodowego?
Tak, ale należy odbyć co najmniej kursy szkoleniowe i otrzymać odpowiedni certyfikat.
Gdzie można pracować jako rekruter?
Praca rekrutera charakteryzuje się działalnością zarówno na etacie, jak i w innej formie. Rekruterzy przeważnie są zatrudniani przez duże korporacje lub agencje, które specjalizują się w wyborze personelu dla organizacji.
Czy można pracować na siebie?
Tak, można założyć własną agencję rekrutacyjną. Jednak mile widziane jest posiadanie doświadczenia zawodowego w jakiejś firmie i dysponowanie swoją bazą klientów, kandydatów, a także wyrobienie sobie dobrej opinii.
Gdzie rekruterzy poszukują kandydatów?
Każdy rekruter posiada swoje tajemnice w zakresie poszukiwania kandydatów. Ktoś znajduje przyszłych pracowników przy pomocy stron wyszukiwarek wakatowych, ktoś inny przy pomocy mediów społecznościowych, własnych kontaktów itd.
Jakie są perspektywy rozwoju w zawodzie rekrutera?
Jeśli posiadasz wiedzę na temat branży działalności swojej firmy, w przyszłości możesz zostać team-leaderem. Rekruterzy często przenoszą się do działu HR lub biznes-developmentu. Ponadto dobremu rekruterowi przysługuje prawo perspektywy awansowej - może zostać head hunterem, czyli - osobą, która specjalizuje się w poszukiwaniu wysokokwalifikowanej kadry.