Aktualizacja automatycznego doboru kandydatów

Drodzy! W tym wydaniu zaktualizowaliśmy nasz automatyczny dobór kandydatów.

Po pierwsze, dodaliśmy nowe parametry, według których automatyczny dobór będzie wyszukiwał kandydatów dla Ciebie samodzielnie. Ponadto zostały dodane kryteria: Umiejętności, Doświadczenie, Rodzaj zatrudnienia i Rolę (tylko dla wakatów IT).

Po drugie, teraz możesz osobiście określać to, według jakich parametrów wybrać dla siebie kandydatów. Możesz ustawić swój zestaw dla każdego zadania osobno lub domyślnie dla wszystkich zadań. Te ustawienia będą dotyczyły tylko Ciebie, ponieważ każdy użytkownik na Twoim koncie samodzielnie dokonuje ustawień.

Po trzecie, teraz ze strony automatycznego doboru możesz łatwo i tylko za sprawą jednego kliknięcia przejść do wyszukiwania kandydatów w sekcji Kandydaci, gdzie automatycznie podstawiamy wymagania z Twojej oferty w Wyszukiwaniu zaawansowanym i filtrujemy zgodnie z nimi kandydatów z Twojej bazy. Trzeba zwrócić uwagę na to, że automatyczny dobór i zaawansowany dobór w sekcji Kandydaci dokonuje wyboru kandydatów na różny sposób. W zaawansowanym wyszukiwaniu CleverStaff filtruje kandydatów na podstawie dokładnego dopasowania wszystkich podanych parametrów, co sprawia, że wyszukiwanie jest bardziej dokładne i precyzyjne. Z innej strony automatyczny dobór ocenia kandydata bardziej swobodnie, jeśli chodzi o wymagania wobec wakatu. Na przykład, podajesz informację o poszukiwaniu kandydata z 3-letnim doświadczeniem pracy. Jednak okazuje się, że występuje kandydat, który ma 2,5-letnie doświadczenie i odpowiada według innych wymagań. Pokażemy takiego kandydata w zalecanych, ale będzie miał niższy procent dopasowania w porównaniu z innymi, bardziej odpowiednimi. W ten sposób potencjalnie odpowiedni kandydat zostanie zauważony.

Wreszcie, w ramach aktualizacji Autoselekcji, dodaliśmy nową funkcjonalność – teraz, gdy tworzysz nowy Wakat i przechodzisz do sekcji Kandydaci, CleverStaff zaproponuje Ci wyszukanie kandydatów odpowiednio do wymagań w Ogłoszeniu. Nie musisz już znowu ręcznie wprowadzać wszystkich wymagań w Wyszukiwaniu zaawansowanym po tym, jak określiłeś je już podczas wypełniania Wakatów.