Trendy w rekrutacji w 2024 roku: Jakie nowe strategie i narzędzia będą dominować na rynku pracy?

Na rynek pracy duży wpływ ma rozwój technologiczny, zmiany demograficzne, oczekiwania pracowników oraz globalne problemy gospodarcze i społeczne.

Istotne zmiany w doborze personelu nastąpiły głównie w związku z pandemią COVID-19 i zdalnym formatem pracy. Rok 2021 przyniósł wzrost zatrudnienia w sektorze technologii, a w roku 2023 wręcz przeciwnie – liczne zwolnienia, które odbiły się na rynku pracy i rozwoju branży IT. Z drugiej strony istnieje wiele narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję skierowanych do rekruterów.

W 2024 roku branża rekrutacyjna będzie również rozwijać się w kierunku integracji nowych technologii i dostosowania się do realiów gospodarczych. I to będzie klucz do konkurencyjnego przetrwania, gdzie głównym atutem jest elastyczność i innowacyjność.

Zapraszamy do dalszej lektury na temat tych trendów, nowych strategii i narzędzi, które wpłyną na procesy rekrutacyjne w artykule polskiego eksperta ds. Rekrutacji Kacper Trzepieciński.